WAT IS REGRESSIETHERAPIE

We nemen het verleden serieus in het heden en bevrijden zo de toekomst

Regressie betekent letterlijk terug gaan in de tijd. De regressietherapeut stelt de cliënt in staat om traumatische gebeurtenissen op te sporen en alsnog te verwerken. Er zijn maar weinig mensen die duidelijke herinneringen hebben aan gebeurtenissen die zich bijvoorbeeld vóór het derde levensjaar hebben afgespeeld, terwijl die gebeurtenissen wél in ons onderbewustzijn zijn opgeslagen en nog steeds invloed kunnen uitoefenen op ons dagelijks leven. Als wij als kind bepaalde gebeurtenissen als onaangenaam ervaren, kan het zo zijn dat wij zogenaamde (overlevings)strategieën ontwikkelen. Als wij deze strategieën nog steeds gebruiken terwijl de situatie volledig is veranderd, kunnen deze gedragingen en gedachten ons behoorlijk in de weg gaan zitten. We zijn ouder geworden maar houden daarentegen nog steeds vast aan ons (vaak onbewuste) aangeleerde gedrag, dat ons houvast heeft gegeven om ons te kunnen handhaven in het dagelijks leven. We zijn er inmiddels experts in geworden. Zonder dat wij er bij stil staan, kan de geschiedenis dus nog steeds invloed uitoefenen op ons functioneren in het hier en nu.
Door op zoek te gaan naar de oorsprong – de gebeurtenissen terug in de herinnering te brengen – krijgen we inzicht in het ontstaan van de problematiek of het trauma. We ontdekken dat de strategieën niet meer nodig zijn. We kunnen de negatieve ervaringen van het verleden verwerken waardoor de klacht verminderd of zelfs helemaal verdwijnt. Met andere woorden: door de confrontatie met het verleden aan te gaan, wordt de cliënt in staat gesteld zichzelf in het hier en nu te helen.

Hoe werkt de regressietherapeut?

De regressie- en reïncarnatietherapeut vraagt stevig door op het ingebrachte probleem en kan de cliënt helpen (indien van toepassing) de verbindende factor (de rode draad) in zijn of haar leven te gaan herkennen. Je zou ook kunnen zeggen dat het inzicht geeft in de thematiek waar de cliënt tijdens zijn leven regelmatig tegenaan blijkt te lopen. Voorbeeld: cliënt A is bang om over straat te gaan. Deze angst is in de loop der jaren steeds erger geworden en A begrijpt absoluut niet waar dit vandaan komt. Hij heeft al van alles geprobeerd om van deze ‘fobie’ af te komen, maar de angst blijft bestaan. De therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar het moment waarop hij voor het eerst deze angst heeft ervaren. Door het stellen van specifieke vragen komt de vergeten ervaring naar boven van een moment in zijn peutertijd waarop hij enorm is geschrokken van een reusachtige, blaffende hond. De peuter (cliënt A) verstijft van schrik en de angst zet zich vast in het lichaam van A. Hij is bang voor honden en in de loop van zijn leven wordt hij steeds banger om de straat op te gaan. A is zich er totaal niet van bewust dat deze gebeurtenis in zijn peutertijd zo’n enorme impact op zijn leven heeft gehad en als het ware zijn leven is gaan beheersen.

Voor wie is deze therapie geschikt?

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met problemen. Die kunnen zich voordoen op emotioneel, lichamelijk en/of mentaal niveau.

Regressietherapie is geschikt voor iedereen die:

  • naar zijn/haar problemen wil kijken om een helingsproces op gang te brengen dat de kwaliteit van zijn/haar leven verbetert
  • inzicht wil krijgen in het ontstaan van de problematiek en deze wil ontkoppelen
  • verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn/haar eigen persoonlijke groei en ontwikkeling

Het kan gaan om een heel scala aan problemen:

  • Lichamelijke problemen zoals terugkerende pijn in de rug, nek, schouders; onverklaarbare hoofdpijn, buikpijn, maagpijn etc.; chronische vermoeidheid, burn-out, hartkloppingen.
  • Emotionele problemen zoals onverklaarbare angsten, stagnatie in rouwverwerking, relationele problemen, stagnatie in je loopbaan.
  • Geestelijke problemen zoals spanningen, depressie, ADHD, ADD of een posttraumatisch stress syndroom (PTSS). 

Voorouderlijk besef

Hoe wij in het leven staan wordt voor een heel groot deel bepaald door onze afkomst, de familie waarin wij worden geboren en de omstandigheden waarin wij opgroeien.

De eerste uitdagingen waar een jong kind mee wordt geconfronteerd, doen zich voor in relatie tot de mensen die het dichtste bij hem staan. Je kunt je voorstellen dat dit proces van generatie op generatie doorgaat.

Dus jouw ontwikkeling en de ervaringen die je opdoet, verlopen via de voorouderlijke lijnen waar jij als mens het resultaat van bent.

Wat zijn de specifieke problemen die kenmerkend zijn voor jouw familie? Welke familiepatronen herken je en hoe zit dat bij jouzelf?  Waar zet jij je bijvoorbeeld tegen af? Welke lessen hebben jouw voorouders je meegeven om van te leren?  Als je heel zwart/wit kijkt naar het familiesysteem dan zie je vier pijlers, jouw opa’s en oma’s. Zij zijn elk afzonderlijk drager van hele specifieke thema’s die staan voor iets waar voor jou “werk aan de winkel” is. Via je ouders komen de problemen van jouw grootouders dan weer bij jou terecht.

 

Het is onlosmakelijk met het leven verbonden om problemen met je (voor)ouders te hebben. Als dingen niet gaan zoals jij wilt en er belemmeringen of stagnaties zijn, is er altijd sprake van voorouderlijke problemen. Als je getriggerd wordt door iets of iemand, sta er dan eens bij stil wat dat betekent. Wat heeft aandacht nodig?

Het is de bedoeling dat jij jezelf centraal stelt. Dat jij je eigen weg gaat om je eigen identiteit te vinden en te vormen. Als je je niet voldoende losmaakt van je stamboom kan deze als een zware last worden ervaren.

De mens mag loskomen van de emoties en de pijn die aan de stamboom zijn vastgeklonken. Om echt te kunnen groeien, moet je door de pijn heen. De naar boven gekomen informatie gaat niet louter en alleen over trauma’s en problemen maar ook over positieve eigenschappen zoals moed, kracht, muziek, heldendaden en bijzondere kwaliteiten. Ieder mens mag leven vanuit zijn eigen “authenticiteit”!