regressietherapie, Anneke de Koning, reincarnatieterapie