DE BEHANDELING

De dingen vallen op hun plek als de cliënt de rode draad in zijn leven ontdekt

Vertrouwen

Het vertrouwen van de cliënt in de therapeut is een basisvoorwaarde voor een goede behandeling. En voor de therapeut is het belangrijk vertrouwen te hebben in het zelfhelend vermogen van de cliënt. Voor een geslaagde therapie is het van belang dat de cliënt en de therapeut een aantal zaken in acht nemen. Hierover wordt tijdens het eerste gesprek tekst en uitleg gegeven. Het gaat bijvoorbeeld over praktische tips en de verwachte duur van de behandeling.
Ook zal de therapeut vragen hoe het leven van de cliënt eruit zal zien ná de therapie. Het uiteindelijke doel is namelijk altijd het bereiken van een door de cliënt omschreven gewenste situatie.

Aantal en duur van de sessies

De sessies duren gemiddeld twee uur en het aantal sessies is mede afhankelijk van de ingebrachte problematiek. Wij gaan ervan uit dat een effectieve behandeling bestaat uit zo’n 3 tot 10 sessies. Tussen de sessies zitten gewoonlijk twee tot vier weken. De reden daarvan is dat een sessie doorwerkt in de dagen en weken na de therapie. De cliënt heeft tijd nodig om dat wat naar boven is gekomen, plus de opgedane inzichten, te verwerken. Het kan vóórkomen dat een cliënt tijdens de eerste sessie zoveel inzicht krijgt in het ontstaan en de aanpak van de ingebrachte problematiek, dat een vervolgtraject niet meer nodig is.

Intakegesprek

Tijdens de eerste sessie neemt de therapeut ruim de tijd voor een uitgebreid intakegesprek. Het doel hiervan is om de levensloop van de cliënt zo uitgebreid mogelijk in kaart te brengen. Wat zijn de belangrijkste levensgebeurtenissen, wat waren de familieomstandigheden in de baby- peuter- kleuter- en schooltijd van de cliënt, hoe heeft de cliënt zijn puberteit ervaren. Hoe was de relatie met de ouders/verzorgers, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. Hoe ziet het dagelijks leven van de cliënt eruit qua werk, hobby’s, relaties en gezondheid. Wat zijn de ervaringen met andere therapievormen. De therapeut krijgt met de gedetailleerde vraagstelling een zo compleet mogelijk beeld van de cliënt en van de problemen die deze ervaart in het huidige functioneren en in welke levensperiode de problemen zich voor het eerst openbaarden.

Verloop van de sessies

De therapeut begint met het ter sprake brengen van het ingebrachte probleem bij het intakegesprek waarna er een vervolgafspraak kan worden gemaakt.

De cliënt kan tijdens de procestherapie tegen beperkingen in de omgeving aanlopen wat het bereiken van de gewenste situatie kan vertragen. Denk aan de situatie op het werk, de familieomstandigheden, de godsdienst of culturele achtergrond etc. De therapeut is er dan om samen de uitdaging aan te gaan en alle belemmeringen juist bespreekbaar te maken.

Tijdens de sessies schakelt de cliënt continue, met behulp van de therapeut, tussen het verleden en het hier & nu. Hij/zij doet dat met een sterke concentratie die we trance noemen. Je kunt trance vergelijken met een situatie wanneer je helemaal opgaat in een prachtige, spannende film of een fantastisch boek. Tijdens de sessie is de cliënt dus volledig bij de tijd wat ook nodig is om inzicht te kunnen krijgen in datgene wat er speelt.

Het is dus een misvatting dat er sprake is van hypnose. Tijdens de sessie kan het gebeuren dat de cliënt in een herbeleving terecht komt die zich afspeelt in een vorig leven of in een bestaan tussen twee levens in. Het is voor de therapie niet belangrijk of iemand wel of niet in reïncarnatie gelooft. Het gaat erom dat er concrete ervaringen, gevoelens en overtuigingen naar boven komen die serieus genomen mogen worden. Als we er van uitgaan dat wat zich aandient, aandacht nodig heeft dan kunnen we altijd aan de slag. Of het nu de beleving van het verleden is van de cliënt of een stukje feitelijke geschiedenis, het enige dat telt is dat vastgezet verdriet, angst en/of boosheid alsnog geuit kunnen worden en het helingsproces op gang wordt gebracht.