Luister naar de stem van je ziel…

Of kun je deze niet meer horen?

Hoe kun je de verbinding herstellen?

Verbroken verbinding

Wij zijn op aarde om ons te ontwikkelen. Om verdieping, verbreding en gelaagdheid in ons bewustzijn te vinden. Dat doen wij door als ziel keer op keer in een nieuwe persoonlijkheid – mens – te incarneren en nieuwe ervaringen op te doen waardoor ons bewustzijn evolueert. De mens ondergaat op zijn ontwikkelingspad allerlei levenslessen, goed, maar ook kwaad. We bouwen karma op. In volgende incarnaties wil de ziel de opgebouwde trauma’s verwerken en afronden. We zoeken hiervoor de juiste omstandigheden uit. We ervaren de verwarring, onrust en pijn die daarmee gepaard gaan. Soms zo schokkend, dat wij – mensen – het niet meer willen voelen en afgescheiden raken van onze kern. De verbinding met de ziel is verbroken. Onze ontwikkeling stagneert en leven gaat pijn doen, leven verwordt tot overleven. Met behulp van regressie- en reïncarnatietherapie gaan we op zoek waar de trauma’s zijn ontstaan. De sleutel is om onze angst, verdriet, boosheid, de daarbij behorende belemmerende gedachten en lichamelijke gewaarworden bewust te worden. We werken ze door en helen zo de pijn. In de toekomst worden we niet meer getriggerd door gelijk lijkende omstandigheden. De verbroken verbinding wordt hersteld.

Regressietherapie in Groningen en Friesland

Regressietherapie is gericht op het verwerken van traumatische ervaringen. Meer informatie hierover vind je hier. Als regressietherapeuten zijn wij erg geïnteresseerd in jou als mens en waar jij in je dagelijks leven tegen aan loopt. Zie voor meer informatie.

Wij, Anneke de Koning-Kooistra en Marguérite Westra-Dobbinga, zijn betrokken therapeuten die de beroepsopleiding hebben gevolgd bij de SRN in Utrecht. Marguérite (lid van het CAT en de LVPW – RBCZ) en Anneke (Lid van NIBIG) staan geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Regressie- en Reïncarnatietherapeuten (NVRT). Wij houden praktijk in Haren, gemeente Groningen en in Garyp, nabij Leeuwarden.

Regressietherapie helpt je om weer zelf verantwoordelijk te worden voor je eigen leven en je eigen behoeftes. Door deze specifieke therapievorm word je je bewust van het ontstaan van jouw belemmerende overtuigingen en beperkende ideeën. De therapie stelt je in staat contact te maken met de onverwerkte ervaringen en vastgezette emoties, waarna de traumaverwerking (het helingsproces) kan beginnen. Meer hierover vind je hier.

Een behandeltraject kan uit meerdere sessies bestaan. Het vertrouwen tussen de cliënt en de therapeut is een basisvoorwaarde voor het welslagen van de therapie en de basis hiervoor wordt gelegd tijdens het intakegesprek. Tijdens die eerste ontmoeting wordt ook uitgelegd hoeveel sessies er bij benadering nodig zullen zijn en hoe de sessies er uit zullen zien. Meer hierover vind je hier.

De kosten voor de sessies vind je hier. In bijzondere gevallen is een gereduceerd tarief bespreekbaar (bijvoorbeeld voor cliënten in de bijstand en studenten zonder financiële ondersteuning van de ouders). Er kan zowel contant als op rekening worden betaald.

Over ons

Anneke de Koning en Marguérite Westra hebben elkaar leren kennen bij de workshops van Maarten Oversier, regressie- en reïncarnatie-therapeut in Roden. De bevlogenheid van Maarten voor zijn werk hebben hen geïnspireerd om de beroepsopleiding bij de School voor Reïncarnatie- en regressietherapie Nederland (SRN) te gaan volgen. Marguérite en Anneke staan geregistreerd bij de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatietherapeuten).

Blogs