Het verleden naar boven halen kan verwarrend zijn. Anneke en Marguérite zijn de aangewezen personen om je hierbij te helpen en te ondersteunen. Geen zweverig gedoe, maar to-the-point en met heel veel begrip.

'Verwarring is slechts een doorgang naar een nieuwe en andere realiteit'

Regressietherapie is gericht op het verwerken van traumatische ervaringen. Meer informatie hierover vindt u hier. Als regressietherapeuten zijn wij erg geïnteresseerd in jou als mens en waar jij in je dagelijks leven tegen aan loopt. Zie voor meer informatie.

Wij, Anneke de Koning-Kooistra en Marguérite Westra-Dobbinga, zijn betrokken therapeuten die de beroepsopleiding hebben gevolgd bij de SRN in Utrecht. Marguérite staat inmiddels geregistreerd bij de NVRT, Anneke verwacht in maart af te studeren. Wij houden praktijk in de stad Groningen en in Garyp, nabij Leeuwarden. Meer informatie over ons vindt u hier.

Regressietherapie helpt je om weer zelf verantwoordelijk te worden voor je eigen leven en je eigen behoeftes. Door deze specifieke therapievorm wordt je bewust van het ontstaan van jouw belemmerende overtuigingen en beperkende ideeën. De therapie stelt je in staat contact te maken met de onverwerkte ervaringen en vastgezette emoties, waarna de traumaverwerking (het helingsproces) kan beginnen. Meer hierover vindt u hier.

Een behandeling traject kan uit meerdere sessies bestaan. Het vertrouwen tussen de cliënt en de therapeut is een basisvoorwaarde voor het welslagen van de therapie en de basis hiervoor wordt gelegd tijdens het intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt ook uitgelegd hoeveel sessies er bij benadering nodig zullen zijn en hoe de sessies er uit zullen zien. Meer hierover vindt u hier.

De kosten voor de sessies vindt u hier. In bijzondere gevallen is een gereduceerd tarief bespreekbaar (Bijvoorbeeld voor cliënten in de bijstand en studenten zonder financiële ondersteuning van de ouders). Betalingen kunnen op rekening, contant (of per pin bij Marguérite) in de praktijk.