Het verleden naar boven halen kan verwarrend zijn. Anneke en Marguérite zijn de aangewezen personen om je hierbij te helpen en te ondersteunen. Geen zweverig gedoe, maar to-the-point en met heel veel begrip.

Regressietherapie is gericht op het verwerken van traumatische ervaringen. Meer informatie hierover vind je hier. Als regressietherapeuten zijn wij erg geïnteresseerd in jou als mens en waar jij in je dagelijks leven tegen aan loopt. Zie voor meer informatie.

Wij, Anneke de Koning-Kooistra en Marguérite Westra-Dobbinga, zijn betrokken therapeuten die de beroepsopleiding hebben gevolgd bij de SRN in Utrecht. Marguérite en Anneke staan geregistreerd bij de NVRT en bij het NIBIG. Wij houden praktijk in Haren, gemeente Groningen en in Garyp, nabij Leeuwarden. Meer informatie over ons vind je hier.

Regressietherapie helpt je om weer zelf verantwoordelijk te worden voor je eigen leven en je eigen behoeftes. Door deze specifieke therapievorm word je je bewust van het ontstaan van jouw belemmerende overtuigingen en beperkende ideeën. De therapie stelt je in staat contact te maken met de onverwerkte ervaringen en vastgezette emoties, waarna de traumaverwerking (het helingsproces) kan beginnen. Meer hierover vind je hier.

Een behandeltraject kan uit meerdere sessies bestaan. Het vertrouwen tussen de cliënt en de therapeut is een basisvoorwaarde voor het welslagen van de therapie en de basis hiervoor wordt gelegd tijdens het intakegesprek. Tijdens die eerste ontmoeting wordt ook uitgelegd hoeveel sessies er bij benadering nodig zullen zijn en hoe de sessies er uit zullen zien. Meer hierover vind je hier.

De kosten voor de sessies vind je hier. In bijzondere gevallen is een gereduceerd tarief bespreekbaar (bijvoorbeeld voor cliënten in de bijstand en studenten zonder financiële ondersteuning van de ouders). Er kan zowel contant als op rekening worden betaald.

Blogs